Maavalitsused rahvusvahelistes koostööorganisatsioonides

Geomedia logo

Geomedia ja Siseministeeriumi koostöös selgitati maavalitsuste osalemist rahvusvahelistes koostööorganisatsioonides/koostöövõrgustikes. Organisatsioonis osaluskriteeriumiks võeti liikmemaksu tasumine: CPMR, B7, ESIN, IIGA, MTÜ Euregio Pskov-Livonia ja Valga Maakonna – Rootsi Jämtlandi lääni Majandusühistu. Lisaks analüüsiti tegevuse lõpetanud MTÜ Helsingi-Tallinn Euregiot. Kuivõrd rahvusvaheline koostöö toimub nüüdisajal mitmes vormis (lisaks fikseeritud liikmeskonnaga ametlikult registreeritud juriidilisele isikule veel nt koostöölepingutel põhinevad võrgustikud ja sõprusühendused ning projektipõhised partnerlused), siis ei anna uuring riigi kohta tervikpilti. Kuigi maavalitsused ei oma omavalitsuslikku mandaati, on nad oma maakondades praegu parimad maakonna kui terviku huvide sõnastajad ja esindajad, kes maakonna huvirühmade suhtes neutraalse osapoolena suudavad maakonnasiseste kohalike omavalitsuste ja teiste partnerite huvid koondada. Esitatakse ettepanekud maavalitsuste rahvusvahelistes koostöövõrgustikes osalemise toetamise kohta.

Veel uudiseid