Metsaülikool 2011

Geomedia logo
10.-14. augustini toimus Käärikul Metsaülikool 2011, mille teemaks oli „Seestpoolt suurem Eesti: regionaalne areng“. Viie päeva jooksul kuulati teadlaste, poliitikute, oma ala spetsialistide, ettevõtjate, üliõpilaste ning kodanikuühiskonna arengust huvitatud inimeste ettekandeid ning arvamusi. Osalejad jõudsid arusaamisele, et Eesti tasakaalustatud ja jätkusuutliku halduskorralduse tarvis on vaja muutusi. Selle üheks osaks on keskvõimu ja kohalike omavalitsuste usalduslik koostöö. Paneelil esines ettekandega Rivo Noorkõiv Geomediast, kes arutles hajalinnastunud Eesti olukorra ja tuleviku üle. Vt. aruteludega seonduvat www.metsaylikool.ee.

Veel uudiseid