Mikrokraad kohalike omavalitsuse töötajatele

Geomedia logo

Tallinna Ülikooli ja Rae valla koostöös valmis mikrokraad, mis keskendub kohalikule valitsemisele ja kohalike omavalitsuste töötajate arendamisele. Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv osaleb programmis koolitajana, viies läbi koolituse teemal "Organisatsioon ja juhtimine". Eesmärk on laiendada strateegilise mõtlemise raame omavalitsusüksuse juhtimisest, selleks vajalikest töövahenditest ja nende kasutamise oskustest, et tulla toime muutuvas keskkonnas.

Vt. https://www.tlu.ee/uudised/tallinna-ulikool-ja-rae-vald-loid-koostoos-mikrokraadi

https://ois.tlu.ee/pls/portal/!tois.ois_public.draw_page?_page=26C55172C85FAFF3D6EB1F8D2FED4A6307BA759863366D72&p_id=8FB17CB11A0EAEA5

Veel uudiseid