Moodustuva Lääne-Nigula valla hariduskorraldus

Geomedia logo

Ühinev Lääne-Nigula vald on ca 7300 elanikuga omavalitsusüksus, mille pindala on 1425 km2. Rahvastiku tihedus moodustuvas vallas on 5,1 inimest/km2, Eesti keskmine 29, valdades 11 inimest/km2. Uues omavalitsusüksuses on palju võrdväärseid keskusi, mis võimaldab viia ellu võrgustikupõhist hariduse juhtimise mudelit. Ühinenud vallas on kokku 16 haridusasutust, neist 8 põhikooli ja 8 lasteaeda. Töö eesmärgiks on ühinenud Lääne-Nigula valla (koos Rehemäe külaga), Martna valla, Kullamaa valla, Nõva valla ja Noarootsi valla haridusasutuste võrgu analüüsi läbiviimine ning ühendvalla hariduskorralduse mudeli väljatöötamise koos rakendamise kavaga.

Veel uudiseid