Mõtteid Järvamaa arengust

Geomedia logo

04. oktoobril 2012 ilmus „Järva Teataja“ intervjuu Rivo Noorkõivuga: „Moos piruka keskele“. Teemaks elu edendamise võimalused Järvamaal. Arutletakse selle üle, et kuidas kaasata maakonna arengusse inimkapitali, väärindada kohalikke ressursse ja seeläbi luua uusi töökohti. Samuti pakkuda võimalusi püsiväärtustel põhinevaks elulaadiks üleilmastuvas elukorralduses. Vt http://www.jt.ee/994746/moos-piruka-keskele/

Veel uudiseid