Mõtteid omavalitsuste valimiste eel

Geomedia logo
Ajalehes Sirp vastas Valle-Sten Maiste küsimustele rubriigis „Omavalitsused – valitute lüpsilehmad või kohaliku elu arendajad?“ Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. Vt täpsemalt http://www.sirp.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=19003:-omavalitsused valitute-luepsilehmad-voi-kohaliku-elu arendajad&catid=9:sotsiaalia&Itemid=13&issue=3452>&view=article&id=19003:-omavalitsused-valitute-luepsilehmad-voi-kohaliku-

Veel uudiseid