Mõttekojad Tartu tuleviku üle

Geomedia logo

Strateegia Tartu 2030 uuendamise raames toimuvad Geomedia eestvedamisel koostöös Tartu Linnavalitsusega mõttekojad, mille sisuks on arutelud Tartu tuleviku üle. Tänaseks on toimunud mõttevahetused Tartu kui pealinnast väljapoole jääva asustushierarhias teisese linna positsiooni ja rolli üle. Samuti arutati kõrghariduse, kultuurivaldkonna ja ettevõtluse tugistruktuuride teemasid. Keskne küsimus, et kuidas ülikoolilinna potentsiaali jõuliselt kasvatada ja millist poliitikatoetust selleks on vaja, et säilitada linna konkurentsivõime hoolimata kasvavast võistlusest teiste linnadega, muutuvatest turgudest ja karmimast majanduskliimast. Samas on olulised ühildada Tartu konkurentsivõime, keskkonnasäästlikkus ja sotsiaalne sidusus ning meelitada ligi välisinvesteeringuid ja töötajaid, kaotamata seejuures oma identiteeti. Hotellis London toimunud eri huvirühmi koondaval laiapõhjalisel arutelul olid vaatluse all Tartu identiteet ja osalus nii siseriiklikus kui rahvusvahelises koostöös. Veel onkavas arutada vabakondade osalemist linna arengus. Kohtumisel tartlastega tutvustatakse kokkuvõtet ettepanekutest, mis laekusid internetikeskkonnas läbi viidud küsitluse käigus.

Veel uudiseid