MTÜ Mulgimaa Arenduskoja strateegia 2023-2027

Geomedia logo

OÜ Geomedia nõustas MTÜ Mulgimaa Arenduskoja strateegia 2023-2027 koostamist. Tegemist on vabatahtliku omaalgatusliku ühendusega, mis seisab Mulgimaa arengu eest ja avab piirkonnale ligipääsu LEADER toetustele, eesmärgiga tugida piirkonna elukeskkonda, ettevõtlust ja omaalgatust, toetada elanike ajaloolist enesetunnetust, identiteeti ning koostööd. Uuendusena võetakse LEADER-vahenditele lisaks kasutusele Euroopa Sotsiaalfondi meede, mis keskendub kogukondlikele lahendustele sotsiaalhoolekandes.

Veel uudiseid