Murda Valgamaa ääremaastumine

Geomedia logo

Eesti-Läti koostööseminaril oli arutluse all Valgamaa võimalikud arengud Euroopa Liidu piiriülese koostöö raames. Konverentsil esines Igor Gräzin, kes esitas ideed, et Valga-Valka võiksid olla Euroopa Liidu piiriülene kohalik omavalitsus – Walk (E/uropean trans-border distrikt /Walk). Kui ühisomavalitsus luua eraldi seadusliku üksusena, siis see võiks olla Euroopa Regioonide Komitee järelvalve all. Teema arendamiseks on kavas korraldada elanike küsitlus. Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv peatus oma ettekandes Eesti-Läti piiriala kohalike omavalitsuste nägemusest piiriülesest koostööst omavalitsusüksuste arengukavade põhjal. Ettekandja tõdes, et kirjapandud tekste lugedes valitseb koostöö mõtestamises sügav mentaalne barjäär, välja arvatud Valga puhul, kus igapäevane piirikoostöö on reaalsus. Ettekandja tegi ettepaneku korraldada Eesti-Läti piiriala omavalitsuste töökohtumine, et selgitada Eesti-Läti piiriala potentsiaalide kasutuselevõttu ja anda 2015. aastal sõlmitud koostööleppele tegeliku sisu. Seda enam, et Luksemburgi EL eesistumise ajal algatati initsiatiiv, mille eesmärgiks on luua piirialadel vabatahtlik abivahend, mis aitaks liikmesriikidel piiriregioonides õiguslikke ja administratiivseid takistusi lahendada. ECBM mehhanismiga seonduv on liikmesriikides arutelul ning see on osa regionaalpoliitika meetmetest. http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/igor-grazin-liidame-valga-ja-valka-walkiks-ning-siis-uhendame-liivimaa?id=84189283

Veel uudiseid