Narva Kutsehariduskeskuse arengukava

Geomedia logo

Narva kutsehariduskeskus (NVTC) ajakohastab oma arengukava. Selle keskseks sisuks on määratleda NVTC sihid ja käitumisstrateegia perioodiks 2014-2020. Töö raames on toimunud kaks seminari, mille käigus NVTC töötajad analüüsisid organisatsioonis toimunut (õppijad, õppekavad, õppijate väljalangevus ja kutsekindlus, koostöö ettevõtjatega, pedagoogide tegevus, kooli positsioneerimine kutseharidusmaastikul jms). Samuti hinnati püstitatud eesmärkide täitmist ja seati strateegilised tegevussuunad järgnevates aastateks. Seejuures võeti arvesse riiklikke suuniseid kutseõppes Euroopa Liidu peavoolus, et pakkuda parimaid lahendusi töötajate ettevalmistamisel tööturu nõudlust arvestades. Uue arengukava koostamist konsulteerib Geomedia.

Veel uudiseid