Noored kooli

Geomedia logo

Haapsalus toimus 3.-4. augustil 2013 Noored Kooli osalejate ja vilistlaste suvekonverents. Lisaks haridusteemade avamisele ja osalejate töötubades õppimisele oli arutlusel Eesti regionaalareng. Teemat aitas külalisesinejana avada Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. Eesti jätkusuutlikkuse üks võti on kvaliteetne ja kättesaadav isiksuse arengut toetav õpikeskkond alg- ja põhihariduses võimalikult kodu lähedal. Haridusasutuste võrk vajab regionaalse dimensiooni riiklikku läbimõtlemist ja uusi lähenemisi kaasava hariduspoliitika kujundamiseks.

Veel uudiseid