Omavalitsusjuhtide arenguprogramm

Geomedia logo

Konsortsium koosseisus OÜ Geomedia, OÜ Cumulus Consulting ja OÜ Change Partners viivad läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt tellitud kohalike omavalitsuste juhtide arenguprogrammi, mille eesmärgiks on haldusreformi käigus suurendada omavalitsusjuhtide juhtimis- ja koostöövõimekust ning toetada juhte nende organisatsioonide ees seisvate muudatuste kavandamisel ja läbiviimisel. Programmi raames, ajavahemikul november 2016 kuni juuni 2017, viiakse läbi erinevaid õppemooduleid ja toimub õppereis välismaale, et tutvuda sealsete omavalitsuste töökorraldusega. Kokku koosneb programm 15 tihedast koolituspäevast. Arenguprogrammi raames koostavad lisaks kõik osalejad oma asutuses muudatuste juhtimiseks projekti. Koolitus toimub meetme tegevuse "Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" raames.

Veel uudiseid