Omavalitsusjuhtide koolitus

Geomedia logo

Implement Consulting Group OÜ, Cumulus Consulting OÜ ja Geomedia OÜ võitsid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt korraldatud riigihanke ja alustavad kohalike omavalitsuste juhtide koolitamist. Koolituse sihtrühmaks on kohalike omavalitsuste volikogu esimehed, vallavanemaid, linnapead, abivallavanemad ja abilinnapead. Praktiline programm pakub osalejatele võimalusi omandada uusi teadmisi, saada enda kasutusse juhi töövahendeid, mis lihtsustavad arengu kavandamise ja muudatuste elluviimise protsesside läbiviimist. Samuti osaletakse Taani eksperdi läbiviimisel innovaatilises omavalitsuste strateegia ja teenuste töötoas ning praktilisel õppevisiidil Taani. Osalejad saavad omavahel jagada kaasusi avalike teenuste osutamise lahendustest. Koolitusel osalemiseks tuleb esitada motivatsioonikiri hiljemalt 11. oktoobriks 2015. Vt täpsemalt: http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/kohalike-omavalitsuste-juhtide-arenguprogramm

Veel uudiseid