Omavalitsuspäev Rae vallas

Geomedia logo

1. oktoobril 2021 toimus Rae vallas Kindluse Koolis Harjumaa Omavalitsuspäev, mis pühendati Eesti Vabariigi taastamise 30. ja Rae valla 155. aastapäevale. Arutatavaid valdkondi oli kaks: avalike teenistujate kompetentside arendamine ja digitaalselt nutika omavalitsuse areng. Toimusid ettekanded ja arutelud. Kompetentsipõhise personalijuhtimise teemal kohalikes omavalitsustes ja mitmetasandiline koordinatsiooni mudeli väljatöötamist tutvustas OÜ Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. Võeti vastu omavalitsuspäeva deklaratsioon, mille sisuks on täienduskoolitus ja tasemeõpe ning nutikas kohalik omavalitsus. Vt: https://www.tlu.ee/sites/default/files/1.10.2021%20Harjumaa%20Omavalitsusp%C3%A4ev%20Programm%20Rae%20vald.pdf

Veel uudiseid