Omavalitsuspäev Tartus

Geomedia logo

26. ja 27. augustil toimus Tartus Eesti VI Omavalitsuspäev. Geomedia poolt osales sellel konsultant Rivo Noorkõiv, kes aitas koostada ka vastu võetud Omavalitsuspäeva deklaratsiooni, mille eesmärgiks on algatada arutelu ja teha ettepanekuid nüüdisaegse valitsemiskorralduse saavutamiseks, kus kesksel kohal on mitmekihiline valdkondade vaheline ja ülene partnerlus ning koostöö. On oluline tugevdada riigi kesktasandi ja kohalike omavalitsuste vastastikust tasakaalustatud rollijaotust ülesannete täitmisel lähtudes subsidiaarsuse põhimõttest ja kasutades e-Eesti võimalusi. Vt deklaratsioon:

https://polismtu.ee/foorumid/omavalitsuspaevad/vi-omavalitsuspaev/

Veel uudiseid