Omavalitsuste avalike teenuste hindamine

Geomedia logo

Geomedia ja Tartu Ülikooli RAKE koostavad kohalike omavalitsuste avalike teenuste hindamise üldist kontseptuaalset raamistikku, mille tulemusena toimub loodud metoodika testimine ja andmete analüüs. Metoodika loob võimaluse hinnata Eesti kohalike omavalitsuste süsteemi võimekust osutada elanikele avalikke teenuseid (oluline haldusreformi eesmärk) ning on teadmispõhiseks ja motiveerivaks töövahendiks kohalike avalike teenuste arendamisel.

Veel uudiseid