Omavalitsuste koostöö Ida-Saaremaal

Geomedia logo

30.08.2012 toimus Orissaare Gümnaasiumis Laimjala, Muhu, Orissare ja Pöide vallavolikogude laiendatud ühisistung. Kokkusaamisel arutati nelja valla võimalikke edasiminekuid koostöö alal Ida-Saaremaal. Sündmust modereeris Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv, kes tegi ka ettekande „Piirkondlik areng ja kohalike omavalitsusüksuste koostöö: poliitikate konsolideerimine Ida-Saaremaal“. Esitluses anti ülevaate Eesti arengu käsitlustest ning iseloomustati Laimjala, Muhu, Orissare ja Pöide valdade arenguid ja nende rolli Saaremaa kontekstis koos nelja omavalitsusüksuse poliitikate konsolideerimise piirkondlike võimalustega.

Veel uudiseid