Omavalitsuste panustamine ettevõtluskeskkonda

Geomedia logo

Postimehes ilmus artikkel „Omavalitsused vajavad motivatsiooni ettevõtluskeskkonda panustada”. Selles käsitleti viimastel aastakümnetel regionaalpoliitilistes aruteludes olulisele kohale tõusnud kohapõhise (place-based) lähenemise kontseptsiooni alternatiivina sektoripõhisele „ülalt alla“ juhitud asukohaneutraalsele arengukäsitlusele. Oluline on pakkuda kõigile võimalusi äritegevuseks ja iseseisvaks toimetulekuks ning samaväärset elatustaset sõltumata elukohast. Esitati ettepanekud kohalike omavalitsuste motiveerimiseks kohtadel majanduskasvu enam panustama. Siia kuuluvad muutused maksusüsteemis, tasandusfondis, omavalitsuste koostöös ja ametnike igapäevases tegevuses.

Vaata enam: https://leht.postimees.ee/7188713/rivo-noorkoiv-omavalitsused-vajavad-motivatsiooni-ettevotlus-keskkonda-anustada?_ga=2.57628778.1711994465.1613233087-1638909391.1603112303

Veel uudiseid