Omavalitsuste ühinemisarutelu Valgamaal

Geomedia logo

Valgamaal on ühinemisläbirääkimisi alustanud neli kohalikku omavalitsust: Helme vald, Hummuli vald, Põdrala vald, Tõrva linn. Sellise otsusega liiguvad neli omavalitsust ühist mulgi identiteeti kandva omavalitsusüksuse moodustamise suunas. Helme kihelkonna ajalooline vundament annab selleks head eeldused. Seisuga 01.01.2015 elas nimetatud neljas omavalitsuses 6541 elanikku. Maksumaksjaid on ca 2600 ja põhitegevuse tulude maht 2014. aastal ca 6,7 mln eurot. Ühinemine planeeritakse läbi viia koos 2017. aasta kohalike volikogude korralise valimisega. Ühinemisläbirääkimiste detailsemat tööplaani arutati osapoolte esindajatega Helme vallamajas 5. augustil 2015. Geomedia poolt nõustab ühinemiskõnelusi Rivo Noorkõiv Siseministeeriumi rahastamisel. Vt: http://hummuli.kovtp.ee/documents/120645/7819210/HKL_mai_kinnitamiseks.pdf/6db1a433-ca49-477d-9133-7d007653f9d2

http://lounaeestlane.ee/valgamaa/item/3542-valgamaa-mulgid-liiguvad-uhise-omavalitsuse-suunas

Veel uudiseid