Omavalitsuste ühinemiskõnelused Valgamaal

Geomedia logo

Ajalehes „Valgamaalane“ ilmus 19. märtsil 2016 intervjuu Geomedia konsultant Rivo Noorkõivuga „Valdade ühinemine on kui rätsepaülikonna õmblemine“. Selle keskmes olid mõned üldistused kohaliku omavalitsuse reformi käigust. Ennekõike keskenduti Helme valla, Hummuli valla, Põdrala valla ja Tõrva linna ühinemiskõnelustele. Nimetatud nelja omavalitsusüksuse ühinemislepingu koostamisega on osapooled jõudmas lõpusirgele.

Vt: http://valgamaalane.postimees.ee/3625029/intervjuu-valdade-uhinemine-on-kui-ratsepaulikonna-omblemine

Veel uudiseid