Osavalla moodustamise analüüs

Geomedia logo

Geomedia viis läbi analüüsi, mis käsitles Oru osavalla moodustamise otstarbekust võttes aluseks Lääne-Nigula Vallavolikogu lähteseisukohad. Analüüsiti osavaldade põhimäärusi ja toimeloogikat, vallavalitsuse teenistujate struktuuri, tööülesandeid ja nende jaotumist keskkontori ja osavaldade vahel, samuti nende pädevusi, spetsialiseerumist, töökoormust ja teenistujate arvu vajadust ning personalikulu. Esitatakse neli stsenaariumi – 1) baasstsenaarium, 2) jätkustsenaarium, mille käigus moodustatakse Oru osavald, 3) kaheksa osavalla moodustamise stsenaarium ja 4) teeninduspiirkondade moodustamise stsenaarium. Kui esimesed kolm stsenaariumi on osavalla mudeli põhjal, siis neljanda stsenaariumi valik eeldab olulisi ümberkorraldusi tänases valla juhtimises.

Veel uudiseid