Otepää valla arengukava

Geomedia logo

Geomedia ja Otepää vallavalitsuse koostöös on koostamisel valla arengukava. Vald on ennekõike tuntud oma rahvusvahelise spordiklastri ja maineka loodusSPA poolest, mis vajavad edasiarendamist. Siinne loodus, turvalisus ja pürgimus olla atraktiivne külastuse sihtkoht loob võimalusi arendusteks nii üleriigilises ja rahvusvahelises koostöös. Samas on vajadus panustada kõrgemat lisandväärtust loovatesse töökohtadesse, et anda elanikele kindlustunnet ja tulevikuperspektiivi. Selles on oma kindel koht elukeskkonna parendamisel, mis hõlmab investeeringuid nii taristusse, haridusse, sotsiaalsesse kaitsesse kui ühistransporti. Valla tasakaalustatud arenguks on olulisel kohal keskustevõrgustikul põhineva lähenemise elluviimine, mille osaks on avalike teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamine ning kogukonnatöö võimestamine. Arengukava koostamise käigus toimuvad avalikud seminarid ja kohtumised ning ka valla veebilehe kaudu on kõigil huvilistel võimalik anda oma panus Otepää valla tuleviku kujundamisse.

Vt http://teataja.otepaa.ee/470OTnr11_07062018.pdf

Veel uudiseid