Paide linna arengukava koostamine

Geomedia logo

Geomedia konsulteerib Paide linna arengukava koostamist.Koostöös Paide Linnavalitsusega on viidud läbi mitmeid arutelusid. Moodustatud on 9 mõttekoda - sotsiaalvald, ettevõtlus/majandus/turism, kultuur, kuvand ja identiteet, haridus ja noorsootöö, juhtimine, linnaruum ja looduskeskkond, inimvara ja terviseedendus ning sport – mille töös on kõigil soovijatel võimalik osaleda. Paide linn moodustus Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemisel. Arengukava koostamise üheks eesmärgiks on linna uue organisatsioonikultuuri loomine, mille sisuks on arendustegevuse kandepinna laiendamine ja juhtimise demokraatlike põhimõtete rakendamine Paide arvamusfestivali hea arutelutava järgides. Paide linn võiks olla arutlevat demokraatiat ja ühisloomes sündivaid lahendusi hindava Eesti eestvedaja ja juhtpartner demokraatiafestivalide linnade võrgustikus.

Veel uudiseid