Paide ühinemispiirkonna haridusvaldkonna analüüs

Geomedia logo

Paide linn, Paide vald ja Roosna-Alliku vald ühinevad peale 2017. aasta kohaliku omavalitsuste volikogude valimistulemuste väljakuulutamist üheks omavalitsusüksuseks - Paide linn. Kolmes omavalitsuses elab Rahvastikuregistri andmetel seisuga 01.01.2017 kokku 11 130 inimest, nendest 75,0% Paide linnas (8348), 15,2% Paide vallas (1688) ja 9,8% Roosna-Alliku vallas (1094). Seoses ühinemise ettevalmistamisega koostab OÜ Geomedia piirkonna haridusvaldkonna analüüsi, mis on sisendiks tulevasele omavalitsusele hariduskorralduslike otsuste tegemiseks. Töö käigus võetakse vaatluse alla alus- ja üldharidus, samuti huviharidus ja täiskasvanuharidus. Komplekse uuringu tulemusi kasutatakse ka uue omavalitsuse arengukava koostamisel. Töö käigus toimuvad seminarid piirkonna haridusjuhtidega, et leida parimad õpivõimaluste lahendused lähtuvalt õppijate vajadustest ja võimetest, et luua neile võimalused isiksusena väärikaks eneseteostuseks ühiskonnas, töö- ja pereelus.

Veel uudiseid