Paikuse valla arengukava kiideti heaks

Geomedia logo
Paikuse vallavolikogu kiitis heaks Paikuse valla arengukava 2011-2024. Dokumendi koostamine toimus Geomedia uuendatud metoodikal, milles olulist rõhku pannakse arengukava seiresüsteemile. Selles eristatakse visiooni, strateegilisi eesmärke ja valdkondlikku seiret. Arengukava koostamises osales aktiivselt kohalik kogukond.

Veel uudiseid