Paikuse valla arengukava uuendamine

Geomedia logo

Paikuse valla ja Geomedia koostöös toimub Paikuse valla arengukava uuendamine. 4. märtsil 2014 toimus vallamajas esimene avalik seminar. Laiapõhjalisel arutelul osalesid Paikuse vallavolikogu- ja vallavalitsuse, allasutuste ja hoolekogude, riigiasutuste ja kodanikeühenduste esindajad. Vastutavad vallaametnikud tutvustasid eri valdkondades püstitatud eesmärkide täitmist ja analüüsisid saavutustasemeid iseloomustavat statistikat. Samuti kuulati ettekandeid, milles arutleti Läänemere riikides, Eestis ja Pärnu maakonnas toimuva üle. Seminar on sisendiks valla olukorra hinnangule, et mõista paremini kohalikus omavalitsuses toimunud arengutrende ja nende võimalikke tulevikke, Paikuse valla positsiooni Pärnu linnaregioonis ja Eestis tervikuna.

Veel uudiseid