Pärnu linnapiirkonna strateegia koostamine

Geomedia logo

Pärnu linnapiirkonna moodustavad Pärnu keskuslinn, Sauga alevik, Tammiste küla, Sindi linn, Paikuse alevik ja Silla küla. Pärnu linnapiirkonna arendamisel võetakse arvesse linna ja tagamaa koostoimimist ja ühtset arendamist, sest haldusreformiga liitus Pärnu linnaga kolm maaomavalitsust ning omavalitsusüksusest kujunes pindalalt suurim linn Eestis. Pärnu tähtsust võimestab logistiline asukoht Tallinn-Riia arengukoridoris. Samuti on Pärnu Läänemere atraktiivne kuurortlinn, millel on arvestatav tööstuspotentsiaal. Pärnu linnapiirkonna strateegia koostamine ja selle tarvis integreeritud tegevuskava kokkuleppimine toimub koostöös Pärnu Linnavalitsuse ja Tori Vallavalitsusega.

Veel uudiseid