Pärnumaa arengufoorum

Geomedia logo

18. detsembril 2013 toimus Pärnumaa arengufoorum „Pärnumaa 2014-2020: rakett on valmis – kuhu ja kuidas lennata?“. Aruteludes keskenduti maakonna arengupotentsiaali kasutamise kasvule, ennekõike läbimurde suundades: tasuvad töökohad, turismisihtkoht, tehniline taristu, avalik haldus ja kodanikuühiskond. Kokkusaamine oli ajendatud arengustrateegia „Pärnumaa 2030+“ ja maakonnaplaneeringu uuendamise vajadustest, et analüüsida tehtut ja seada sihte tulevikuks. Seda ka Euroopa Liidu rahastusperioodi 2014-2020 vahendite kasutamise võimalusi silmas pidades. Foorumi läbiviimist modereeris Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv, kes koos Urmas Kasega Pärnu Maavalitsusest esitasid ka ettekande, mis keskendus Pärnumaa arengu olukorra hindamisele Eesti ja teiste Läänemeremaade arengutrende arvestavalt. Edu saavutamiseks Pärnumaa konkurentsivõime kasvatamisel on oluline eri valitsemistasandite koostöös pakkuda elanikele paremat elu- , töö- ja õpikeskkonda ning peatada rahvastiku vähenemine.

Vt. Pärnu Postimees: Pärnumaa otsib raketi lennusuunda. http://www.parnupostimees.ee/2635854/parnumaa-otsib-raketi-lennusuunda

Veel uudiseid