Pärnumaa arengustrateegia uuendamine

Geomedia logo

Geomedia osaleb Pärnumaa 2030+ arengustrateegia uuendamisprotsessis. 2. mail 2013 Saulepas toimunud seminaril võeti analüüsi alla Pärnumaa viimaste aastate arengud. Ennekõike arutati toimunut ja tulevikku arendustegevuse läbimurdesuundadel. Maakondlikus koostöövõrgustikus osalevate organisatsioonide esindajad andsid ülevaate tehtust ja tulevikusihtidest. Töö edasises plaanis on oluline leida maakondlikud koostööpunktid Eesti 2020 ja Euroopa 2020 raames kavandatuga.

Veel uudiseid