Pärnumaa omavalitsused arutavad koostöömudelit

Geomedia logo

30.-31. märtsil 2017 toimus Pärnumaa Omavalitsuste Liidu kevadseminar. Selle keskne päevateema oli Pärnumaa kohalike omavalitsuste koostöö tulevik seoses maavalitsuste kaotamisega ning kohalikele omavalitsustele uute ülesannete andmisega. Võimalikke muutusi tutvustas Väino Tõemets Rahandusministeeriumist. Geomedia töötajate poolt viidi läbi teemasse sissejuhatav ettekanne ning korraldati kolm tööpada. Nende käigus määratleti valdkondliku koostöö tegevused, valiti koostöömudel ja arutleti erinevate stsenaariumite tugevusi ja nõrkusi. Samuti tegid osalejad individuaaltöid,eesmärgiga pakkuda parimaid lahendusi regionaalse koostöö läbiviimiseks, mis võtab arvesse Pärnumaa spetsiifikat, aitab kaasa maakondliku identiteedi arengule ning piirkonna tõhusale juhtimisele, sh arendustegevuste koordineeritud läbiviimisele ja ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime kasvatamisele. Rahandusministeeriumi esialgsetel andmetel on kavas anda piirkondlikeks arendustegevusteks riigilt 1,5 miljonit eurot.

Veel uudiseid