Põhja-Sakala valla rahvastikuprognoos

Geomedia logo

OÜ Geomedia koostas Põhja-Sakala valla rahvastiku analüüsi perioodi 2018-2023 kohta. Samuti viidi läbi valla rahvastikuprognoos, mille ajaliseks pikkuseks on aasta 2045. Töös kasutati kolme stsenaariumi: a) baasstsenaarium, mis arvestab valla sisemist olemasolevat rahvastikupotentsiaali, rännet ei arvestata; b) rändestsenaarium ja c) elanike arvu stabiliseerimise stsenaarium.

Veel uudiseid