Põlevkivi Kompetentsikeskuse strateegia ajakohastamine

Geomedia logo

Geomedia konsulteerib TalTech Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskuse strateegia ajakohastamist. Selle käigus toimus seminar keskuse ja kolledži töötajate ning koostööpartneritega. Eestis ollakse kompetentsikeskuseks eelkõige põlevkivi tehnoloogiliste omaduste, termilise töötlemise ja põlevkiviõli alal, kuid lisaks ka kõigi nende materjalide alal, mis on sarnased põlevkivile termilisel töötlemisel või muude omaduste poolest. Kuna Eesti hakkab põlevkivielektri ajastust väljuma, siis on vaja uusi innovaatilisi valdkondi, kus põlevkivi säästlikult kasutada ja mida põlevkivist teha. Regionaalsel tasandil on Põlevkivi Kompetentsikeskus sisuliselt ainus sarnane teadus- ja arendusasutus koos taristuga ning ootus on akadeemilise partneri rolli kandmine, panustamine ettevõtluse arengusse selle mitmekesistumise ja teadmistemahukuse eesmärgil.

Veel uudiseid