Poliitikafoorum

Geomedia logo

4. detsembril 2018 toimus Tallinna Ülikoolis foorum „Riik, kohalik omavalitsus ja poliitika läbi analüüsi prisma“, mis oli pühendatud Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi 100. juubelile. Kokku said riigi ja kohalike omavalitsuse poliitikud ning praktikud, valdkonna teadlased ja eksperdid, kes vaagisid haldus- ja riigireformi aktuaalseid teemasid. Foorum koosnes kahest osast. Esimene osa “Haldusreform ning kohalik omavalitsus kui analüüsi objekt“ ja teine osa „Riigireform ning riik kui analüüsi objekt“. Konverentsil esines Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv ettekandega „Kohaliku omavalitsuse analüüs, toimimine ja areng teadlaste ja praktikute aspektist“. Ettekandja tutvustas töörühma seisukohti, kes valmistavad ette raportit „Peamised väljakutsed ja poliitikasoovitused kohaliku omavalitsuse ja regionaaltasandi arengus“. Töögrupi koosseisu kuuluvad Sulev Lääne, Kersten Kattai, Georg Sootla (Tallinna Ülikool), Veiko Sepp (Tartu Ülikool), Mikk Lõhmus (Lääne-Nigula vallavalitsus) ja Rivo Noorkõiv (OÜ Geomedia). Foorumil toimus kogumiku „Eesti kohalik omavalitsus ja liidud. Minevik, tänapäev ja tulevik“//esitlemine.

Veel uudiseid