Põltsamaa linn ja Põltsamaa vald koostavad ühinemislepingut

Geomedia logo

Ühinemist arutav töörühm kogunes 24.09.2015 Põltsamaa vallamajas. Koosolekul oli aruteluks ühinemislepingu koostamine ja läbirääkimiste konkreetne korraldus. Arutati läbi lepingu üldsätted, sõnastati ühinemise eesmärgid ning jõuti ühistele seisukohtadele ühinemise tulemusel moodustuva uue omavalitsusüksuse piiride, õigusliku staatuse, juriidilise aadressi, sümboolika kujundamise põhimõtete ja omavalitsuste õigusaktide kehtivuse küsimustes. Ühinemise eesmärkide sõnastamisel peeti kõige olulisemaks rõhutada, et esikohal on moodustuva valla elanike kõrgem elukvaliteet ja piirkonna kasvanud konkurentsivõime, aga ka avalike teenuste kvaliteetne osutamine ja optimaalne kättesaadavus, suurem võimekus regionaalarengu teemade lahendamises osalemiseks, ettevõtluskeskkonna parendamiseks jne. Moodustuva valla volikogu osas jõuti kokkuleppele, et sellesse kuulub 19 liiget. Volikogu valimised viiakse läbi ühes valimisringkonnas. Valimisjaoskondade arvu ja asukohti ei peetud vajalikuks ühinemislepingusse sisse kirjutada, neid küsimusi kirjeldatakse lepingu seletuskirjas.

Septembris toimuvad ühinemisläbirääkimisteks moodustatud teemakomisjonide töökoosolekud ja nendest saadud sisendid ühinemislepingusse tulevad ühises töörühmas arutusele selle aasta novembris. Selleks ajaks peaks Rahandusministeerium olema esitanud haldusreformi seaduse eelnõu ministeeriumidevahelisele kooskõlastusringile.

Veel uudiseid