Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla ühinemiskõnelused

Geomedia logo

9. juunil 2015 tegi Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv ühinemisteemalise ettekande Põltsamaa linnavolikogus. Teemaks „Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla ühinemine: kuidas edasi?“ Tegemist on osaga konsultatsioonitööst, mida rahastab Siseministeerium kohalike omavalitsuste vabatahtlike ühinemiste raames. Järgmise sammuna lepitakse kokku ühinemisprotsessiga edasimineku töökava.

Veel uudiseid