Pöörame regionaalpoliitika kohapõhiseks

Geomedia logo

Postimehes ilmus artikkel, mis käsitleb Eesti regionaalpoliitika sihiseadeid ja rahastamist. Kui tahame ühiskonna Tallinna-suunalisest arengukreenist välja tuua, siis peaks riigi juhtimisel olema selge asukohapõhise lähenemise kontseptsioon, alternatiiviks tänasele suuresti „ülalt alla“ juhitud asukohaneutraalsele regionaalpoliitikale. Harjumaale on koondunud 45,8% riigi elanikest, 53,9% töökohtadest ja 65% sisemajanduse kogutoodangust ning siin sünnib ligi 50% lastest.

Eesti piirkondade arengueelduste kasutuselevõtuks ja arengupotentsiaali parandamiseks on kaks rahastamiskanalit: siseriiklikud toetused, mida toidetakse riigieelarvest ja Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondid, mis tegutsevad Euroopa territoriaalse koostöö eesmärkidest lähtuvalt.

Vt: https://leht.postimees.ee/7323239/rivo-noorkoiv-ragne-vaarik-poorakem-regionaalpoliitika-kohapohiseks#_ga=2.1459892.48840647.1630176284-1638909391.1603112303

Veel uudiseid