Pöördumine: haldusreformi käivitamisega ei tohi enam venitada

Geomedia logo

Haldusreformist on Eestis räägitud pikalt, paraku tegudeni jõutud väga pole. Allakirjutanud kutsuvad oma pöördumises üles riigikogulasi vastu võtma halduskorralduse seaduse eelnõud selle aasta jooksul, sest siis saaks reform 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimisteks ajaks valmis. Kindlasti tuleb ettevalmistavate tööde käigus täpsustada riigi keskvõimu ja omavalituste omavahelist funktsioonide jaotust ja nende rahastamist, arutada omavalitsuste erinevate koostöövormide üle. Kuid valitsuse kooskõlastusringil olev seaduseelnõu on piisav alus reformi käivitamiseks. Vt: http://arvamus.postimees.ee/2704768/poordumine-toompea-rahvas-otsustage-hald usreform

Veel uudiseid