Portaal Minuomavalitsus

Geomedia logo

OÜGeomdia konsultant Rivo Noorkõiv nõustas portaali Minuomavalitsus arenduste läbiviimist. Selle tarvis viidi läbi mitmeid kohtumisi kohalikes omavalitsustes ja arutati nende tulemusena kogutud ettepanekuid Rahandusministeeriumis. Portaal Minuomavalitsus annab võimaluse saada ülevaadet kohalike omavalitsuste poolt osutatavate teenuste olukorrast ja arengutest. Hinnatakse 16 valdkonda: alusharidus, noorsootöö, põhiharidus, elamu- ja soojusmajandus, liikuvus, jäätmemajandus, veemajandus, laste heaolu, täiskasvanute sotsiaalhoolekanne, rahvatervis ja turvalisus, kriisideks valmisolek, raamatukogud, sport, kultuur, muuseum ning valitsemine. Teenustaseme hinnang kujuneb valdkonnapõhiselt seatud kriteeriumite täitmisest: baas-, edasijõudnu ja eeskujulik tase.

Vt: https://minuomavalitsus.fin.ee/

Veel uudiseid