Rae valla arengukava on valminud

Geomedia logo
Rae valla ja Geomedia koostöös koostati Rae valla arengukava. Töö käigus viidi läbi Rae valla olukorra analüüs, loodi valla soovitud tulevikupilt, püstitati selle tarvis arendustegevuse eesmärgid ja lahendamist vajavad ülesanded. Aastateks 2011-2015 koostati valla investeeringute kava, sõnastati eelarvepoliitika ja seostati investeeringud vallaeelarve prognoosist tulenevate võimalustega nende elluviimiseks.

Veel uudiseid