Rae valla ettevõtluskava

Geomedia logo

Rae vallavalitsuse initsiatiivil alustasid Geomedia ja Harjumaa Ettevõtlus-ja Arenduskeskus koostöös ettevõtlusaktiivsusele suunatud tegevuste kavandamist. Selle eesmärgiks on a) korrastada ja süstematiseerida teave Rae vallas tegutsevatest ettevõtetest, kaardistada nende huvi kohaliku tööturu osas ja soovid olla kaasatud ettevõtluskliima parendamisse vallas; b) korrastada üldharidusasutuste tegevus noorte ettevõtlikkuse tõstmiseks ja noorte tööeluks ettevalmistamisel; c) luua hästi toimiv koostööplatvorm vallavalitsuse, haridusasutuste, ettevõtjate ja vabasektori vahel noorte tõhusaks karjääriplaneerimiseks.

Veel uudiseid