Rae valla noorte ettevõtlikkuse arengukava

Geomedia logo

Rae vallavalitsuse, Geomedia ja Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse koostööna valmis Rae valla noorte ettevõtlikkuse arengukava, mille tööversiooni tutvustati 24. aprillil 2013 toimunud konverentsil Rae Gümnaasiumis. Selles osales üle 80 inimese: õpilased, õpetajad, lapsevanemad, ettevõtete esindajad, vallaametnikud ja poliitikud. Toimusid ettevõtlikkuse töötoad, milles esitati parimaid näiteid eri Eesti paigust ning arutati konkreetseid noorte ettevõtlikkusele suunatud rakendusi.

Veel uudiseid