Rahvaarutelu Pürksis

Geomedia logo

13. novembril 2015 toimus Noarootsi vallas rahvaarutelu, mille keskseks teemaks oli kohaliku omavalitsuse reform. Kolm ja pool tundi väldanud arutelul kuulati Rivo Noorkõivu ettekannet, toimus küsimuste-vastuste voor ning viidi läbi rühmatöid. Eesmärk oli saada enam teadmisi kavandatavast reformist ja kujundada seisukoht halduskorralduse suhtes. Noarootsi vallavolikogul tuleb võtta vastu otsus Lääne-Nigula vallavolikogu pöördumise kohta, kus tehakse ettepanek Noarootsi vallale, Nõva vallale, Martna vallale ja Kullamaa vallale alustada läbirääkimisi eesmärgiga muuta haldusterritoriaalset korraldust ja moodustada viie kohaliku omavalitsuse põhjal üks omavalitsusüksus. Rahvaarutelul kuulati ettepanekule nii poolt kui vastulauseid, samuti analüüsiti ühinemiskõnelustega seotud hirme, võimalikke käitumismalle otsustustes ja nende mõju valla tulevikule.

Veel uudiseid