Rahvaküsitluse ettevalmistamine

Geomedia logo

5. mail 2013 toimus Kuressaares Geomedia seminar-koolitus, mille algatas Saare maavalitsus. Keskseks teemaks oli rahvaküsitluse läbiviimine. Eesmärk on jõuda Saare maakonna elanikelt arvamuse küsimiseni kohalike omavalitsuste võimaliku ühinemise kohta üheks omavalitsusüksuseks Saare maakonnas. Arutluse all olid küsitluse korraldusega seotud teemad ja analüüsiti varasemate rahvaküsitluste kogemusi Eestis. Saare maakonna elanike küsitlus on kavas korraldada kohalike omavalitsuste volikogude valimiste ajal käesoleva aasta oktoobris. Selleks on eelnevalt tarvis soovitavalt kõigi maakonna omavalitsusüksute volikogude vastavasisulist algatust. Saare maavanema juurde moodustati vastav töögrupp.

Veel uudiseid