Rahvastik arengu keskmesse

Geomedia logo

Pere Sihtkapitali tellimusel valmis uuring "Rahvastiku arengu piirkondlikud eripärad Eestis", mille autoriks on Rivo Noorkõiv. Uuringus analüüsitakse rahvastiku olukorda kohalikes omavalitsustes peale 2017. aasta haldusreformi territoriaalseid ümberkorraldusi. Selleks kasutatakse nii Statistikaameti kui Rahvastikuregistri andmeid. Tuginedes erinevatele riiklikele dokumentidele esitatakse ülevaade riigi rahvastikupoliitika seisust. Samuti on vaatluse all rahvastiku valdkonna käsitlus linnade ja valdade arengukavades ning maakondlikes arengustrateegiates. Rahvastiku olukorra analüüsi tulemustest lähtuvalt esitatakse soovitav näitajate loend rahvastiku arengu iseloomustamiseks omavalitsusüksutes. Analüüsist leiab ülevaate ka lastele ja peredele suunatud toetustest ja hüvitistest kohalikes omavalitsustes ning e-küsitluse tulemused. Vt raportit: https://peresihtkapital.ee/app/uploads/2021/10/Rahvastikuarengu-piirkondlikud-erinevused-l%C3%B5ppraport-2021.pdf

Veel uudiseid