Rahvastik näitab valla elujõudu

Geomedia logo

Harku valla Teatajas ilmus Rivo Noorkõivu artikkel „Harku vald elanike  kasvutrendi peeglis“, mis käsitleb valla rahvastikku ja selle seoseid  erinevate valdkondadega. Inimkeskne elukorraldus eeldab rahvastiku  arengu tundmist ja sellega arvestamist valla arengupoliitika kujundamisel.

http://www.harku.ee/documents/2846103/18332822/13.+Harku+Valla+Teataja+%2811.07.2018%29.pdf/87654a2b-ebf6-4cf8-a066-14bcf4c2a73f

Veel uudiseid