Rahvastikuprognoosidest

Geomedia logo

OÜ Geomedia on koostanud mitmete kohalike omavalitsuste rahvastikuprognoose. Nende suurema usaldusväärsuse tarvis on vaja prognoose regulaarselt uuendada, näiteks viie aastases tsüklis. Põhjuseks on asjaolu, et rahvastiku sisemise taastootmise konservatiivsuse kõrval on teatud territooriumil kujuneva elanike arvu prognoosimisel vaja võtta arvesse lisaks rahvastikutaaste sisemistele protsessidele paljusid asjaolusid, mis mõjutavad rännet: majandustsükleid, kinnisvaraturu arenguid, koha mainet, elanike väärtushinnanguid jms. Samuti on oluline, et kohaliku omavalitsuse tasandil on tehtavad prognoosid võtavad arvesse riigi tasandil tehtud rahvastiku tulevikuvaateid. Rahvastikuprognoos on väga kompleksne. Mida pikema ajahorisondi peale seda teha, seda enam vajab ta regulaarset korrektsiooni, mille käigus vaadata läbi muutunud olukorrad keskkonnas. Lisaks on väga oluline, et algandmed oleksid tõesed. Eesti puhul on probleemiks, et elanike elukoha tõene registreerimine jätab paljuski soovida. On heameel, et Eesti Teadusagentuur on kiitnud heaks projekti "Mobiilne eluviis, avalike teenuste tarbimine ja elukohaandmed riiklikes registrites", mille üheks teemaks on selgitada inimeste tegeliku ja registreeritud elukoha erinevusi ning milles projektipartnerina osaleb OÜ Geomedia. Seadusmuudatusest tulenevalt muutus paljude kohalike omavalitsuste registreeritud elanike arv märkimisväärselt selle aasta alguses, millel on oluline mõju ka omavalitsuste maksubaasile. Samas on rahvastikuprognoosidel oluline tähtsus, et kavandada omavalitsuste taristu, teenuste ja teiste valdkondade pikaajalist arengut.

Vt: Seaduse mõju: Tallinn jäi korraga ilma 14 000 inimesest. https://www.err.ee/969323/seaduse-moju-tallinn-jai-korraga-ilma-14-000-inimesest

Veel uudiseid