Regionaalareng poliitika keskmesse

Geomedia logo

Ajalehes Postimees ilmus Rivo Noorkõivu ja Garri Raagmaa intervjuu, mis käsitleb Eesti regionaalpoliitika ja -arengu teemat. Oluline on mõtestada hoovad ettevõtluse arendamiseks ning kujundada regionaalpoliitika aluspõhimõtted ja toimiv mehhanism nende elluviimiseks. Vaja on teadmistepõhist lähenemist ja rakendada töötavad meetmed, et tasakaalustada regionaalseid arenguerinevusi.Euroopa Liidu struktuurfondidest ja riigieelarvest rahastatavate regionaalarengu toetusmeetmed peavad tõhususe tarvis olema koosmõjus. Vt Postimees: https://meieeesti.postimees.ee/6516433/rivo-noorkoiv-ja-garri-raagmaa-regionaalpoliitika-tahendab-eelkoige-ettevotluse-arendamist-ja-uute-tookohtade-loomist?_ga=2.165417654.80598051.1547903770-1170159024.1507228890

Veel uudiseid