Regionaalarengut käsitlev seminar Ungaris

Geomedia logo

29. maist kuni 3. juunini 2017 toimus RegPol² projekti raames seminar Ungaris Bekescsabas. Teemaks regionaalareng, ääremaastumine ja piirkonna arengupotentsiaali kasutamist mõjutavad tegurid eri riikides arengupoliitika kujundamisel ja elanike heaolu saavutamisel. Kuulati ettekandeid ja analüüsiti doktoritööde koostamise käigus valminud artiklite tulemusi regionaalse innovatsiooni, rände, kogukondade arengu, regionaalpoliitika ja perifeeria teemadel. Samuti toimusid temaatilised töötoad, kus arutati Euroopa Liidu, eri riikide ja kohalike omavalitsuste arengupoliitika võimalusi ja piiranguid. Koos otsiti lahendusi, et kuidas uute lähenemiste kaudu tagada piirkondade kohanemine üleilmastumisest lähtuvate muutustega. Arutati riikide praktikaid ääremaastumisega toimetulekul. Seminari käigus oli võimalus tutvuda Ungari maapiirkondades toimuvaga ja mõtestada, et kas siinseid lähenemisi on võimalik kasutada teistes riikides piirkondade tasakaalustatud arengu läbiviimiseks. Heameel on tõdeda, et RegPol² projekti raames koostamisel olevatest doktoritöödest viies on kasutatud võrdlusmaterjale ja näiteid Eesti kohta. RegPol² projekti rahastab Marie Curie programm ja Geomedia on selles üks seitsmest projektipartnerist.

Vt. http://www.regpol2.eu/

Veel uudiseid