Regionaalne koostööplatvorm

Geomedia logo

„Hiiu Lehes“ ilmus Rivo Noorkõivu artikkel „Hiidlastele regionaalne koostööplatvorm“. Autor sooovitab Eestis sõlmida maakondlike strateegiate raames keskvalitsuse ja maakondade esindajate vahel regionaalsed partnerluslepped. Nende sisuks on riigi valitsemistasandite (kohalik, regionaalne ja riiklik) vaheline kokkulepe partnerluse põhimõttel, eesmärgiga rakendada regioonis eri valdkondade poliitikat kooskõlastatult riiklikest ja piirkondlikest ühishuvidest lähtuvalt. Partnerluslepetega saaks panna aluse mitmetasandilisele ühtsele riigivalitsemisele, milles on regionaalne mõõde ja selle omaksvõtmine. Selline laiapõhjaline koostööplatvorm sisaldaks ka investeerimisprogrammi, mis oleks ühtlasi alus, mille põhjal toimuks Euroopa Liidu struktuurivahendite regionaalne jaotus. Vaata lähemalt:

Hiidlastele regionaalne koostööplatvorm

Veel uudiseid