Regionaalse juhtimise arutelu riigikogu juhatuses

Geomedia logo

17. juunil 2020 toimus Riigikogus kollokvium teemal "Eesti regionaalse arengu väljakutsed ning võimalikud tulevikutrendid". Keskseks teemaks oli regionaalne juhtimine ja selle võimalik tulevikumudel. Riigikogu juhatusele anti üle Eesti regionaaltasandi analüüsi lõpparuanne, mille koostamises osalesid Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Geomedia töötajad. Vt. https://www.tlu.ee/yti/meediavarav/blogid/kollokvium-riigikogus-eesti-regionaalse-arengu-valjakutsed-ning-voimalikud

Veel uudiseid